Coaching

Coaching

Verlang je naar verbeteringen in je persoonlijke leven? Zijn het steeds dezelfde gedachten of gedragingen die je belemmeren? Krijg je signalen van collega’s dat het niet goed met je gaat op het werk? Zie je als werkgever dat een medewerker vastloopt op de werkvloer of in relaties tot collega’s?

Sta dan (samen) even stil en neem de tijd en de ruimte om aan de slag te gaan met reflectie, het onderzoeken van de problemen, het verwerken van iets moeilijks of voor het loskomen uit een vastzittend patroon.

Ik ondersteun daar graag bij!

Ik ben een ervaren coach en ik werk vanuit 3 pijlers die met elkaar in verbinding staan;
Jij, Coachee met jouw verhaal, jouw (werk) Context en mijzelf, jouw Coach werkend vanuit een christelijke identiteit.

3 To Connect!

Ondersteuning voor zorgprofessionals tijdens corona

Coaching On The Job

“Coaching on the job” is ervoor bedoeld om een medewerker verder te helpen die is vastgelopen binnen het werk en waar er een relatie lijkt binnen de werkomgeving. Ik loop letterlijk 2 a 3 dagdelen mee tijdens de uitvoering van het dagelijks werk.  Hierbij observeer ik de coachee in relatie tot zijn/haar werkzaamheden, de werkcontext en betrek ik, in overleg met de werkgever en de coachee, verschillende personen om het hele plaatje compleet te krijgen. Ik werk bijvoorbeeld met 360 graden feedback (Hargrove, 2010), om direct betrokken collega’s hun beeld te laten vertellen.

Aan een “coaching on the job traject”  wordt gemiddeld tussen de 20 tot 30 uur besteed. Intensief, maar zeer effectief wanneer er sprake is van verstoorde arbeidsverhoudingen of problemen in de communicatie. Het levert een uitgewerkte analyse op van de coachee in relatie tot de werkcontext en een op verandering gericht  coachtraject of een advies als er andere hulp nodig blijkt.

Individuele Coaching

In gesprekken gaan we samen op zoek naar aanknopingspunten voor verbeteringen. Diepgewortelde patronen en/of nare ervaringen worden meegenomen in de belemmeringen die je vandaag ervaart. we gaan ermee aan de slag in het hier en nu, om toe te werken naar vrijheid in gedachten en gedrag. Mijn ervaring is dat je in 5 tot 7 gesprekken nieuwe inzichten krijgt waarmee je weer verder kunt. Vanaf de eerste sessie krijg je inzichten waarmee je aan de slag gaat.

Onderwerpen die we bespreken zijn onderwerpen waarmee je zelf worstelt en die je zelf inbrengt. Jij hebt de regie over je traject!

We maken gebruik van gesprekken, spelvormen, creatieve oefeningen, visualisatietechnieken en soms ook fysieke oefeningen. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van jou. We kunnen live afspreken, maar online of digitaal kan (aanvullend) ook.

Ik geef ook thuisopdrachten mee waarmee je gaat oefenen met de nieuw opgedane inzichten.

Jacqueline was een zeer betrokken coach waar ik een prettige klik mee ervoer. Ik had
het gevoel dat ze oprecht oog had voor mij en mijn hulpvraag. Ik voelde mij gedurende
het hele traject dan ook gehoord en gezien. Ik vind het wat lastig uitleggen, maar ik
geloof dat ik in mijn proces best snel (grote) stappen heb kunnen zetten doordat ik mij
veilig en vrij voelde om te ontdekken, te doen, te leren. Heel fijn dat ze gedurende het
traject naast mij bleef staan.

Ik ben echt heel erg dankbaar voor dit coaching traject. Het was de goede tijd met de
juiste coach. De impact van dit coaching traject is veel groter dan ik mij van te voren had
kunnen voorstellen. Hoe cliché ook, maar er is een soort nieuwe wereld voor mij
opengegaan. Ik weet dat ik nog genoeg heb te leren, maar ik VOEL voor het eerst in mijn
leven dat ik fundamenteel (positief!) aan het veranderen ben.

LB okt 2020

Ik vond Jacqueline zeer professioneel. De communicatie was prettig en de bereikbaarheid tussendoor helpend. Ook de afspraken die we daar over gemaakt hebben om grenzen te bewaken hielpen. De verslagen vond ik helder en prettig om terug te lezen.

Jacqueline is als coach op een prettige, warme en professionele  manier betrokken.  De betrokkenheid was oprecht en daardoor voelde ik me gehoord en kon ik voor het eerst dingen delen die me al jaren dwars zaten en problemen gaven.

Jacqueline heeft me inzicht gegeven in hoe patronen in elkaar zaten, dit hielp om mezelf beter te begrijpen en in dagelijkse situaties patronen te doorbreken. Er zat veel diversiteit in de werkvormen, gesprekken, thuisopdrachten, buitensessie, creatieve sessie, daardoor was is met regelmaat verrast dat er meer helpend kan zijn dan alleen maar gesprekken.

Ik vond het een hele waardevolle tijd die we samen gehad hebben. Jacqueline heeft me op zoveel vlakken geholpen, met name in het openen, durven delen, de veiligheid, haar betrokkenheid. Het heeft veel in werking gezet en voor mij was het eigenlijk het eerste echte veilige contact wat ik met iemand had op hulpverlenersgebied. Echt heel bijzonder, dank je wel!

 

GM 2020

“De professionaliteit van Jacqueline was uitstekend. Er was een helder coachcontract. Eerst is er een
klik gesprek, er zijn glasheldere afspraken gemaakt. Die zijn professioneel en nauwkeurig
nagekomen. De coach toonde zich een toegewijd, liefdevol mens met een groot hart. De empathie
leidde ertoe dat ik in staat ben geweest bij mijn gevoel en emoties te komen. Verbondenheid,
toewijding en een echt willen verstaan van de ander, kortweg TOP!”.

KS

“Vanaf het begin heb ik mij veilig gevoeld om mijn verhaal te kunnen doen. Dit, in combinatie met
mij begrepen voelen, heeft me geholpen om weer naar mezelf te kunnen kijken en actie te
ondernemen. Je krachtige houding, ervaring en pro activiteit/daadkracht, dwingen op een positieve
manier waardering en respect af; je hebt autoriteit. Autoriteit kan ook zorgen voor afstand, maar
daarvan is bij jou geen sprake. Ik ervaar bij jou daarnaast namelijk een liefdevolle en zachte kant die
je betrokkenheid en interventies bijzonder maakt. Ik merk dat je wilt investeren in mij en ons!”.

DR