Over Mij

Jacqueline van Luit- van Poppel

Als coach streef ik ernaar om vanuit een diepe verbondenheid met de coachee en mezelf, een duurzame groei te bewerkstelligen. Ik communiceer duidelijk en transparant, toon vreugde in de groei en ontwikkeling van de ander, ben bereikbaar, beschikbaar en aanspreekbaar, authentiek en in staat mijn stijl aan te passen aan de persoon en de situatie.

Na jarenlange ervaring binnen de hulpverlening heb ik mijn passie gevonden in het coachen van mensen. Mensen in verschillende situaties. Mensen in relaties, mensen met beschadigingen, mensen op hun werk. Mensen. Mooie mensen.

Mijn passie en verlangen is om mensen te helpen bij echte verandering in hun leven. Want dat is transformissionele coaching: zicht krijgen op het eigen handelen, belemmeringen, patronen, eigen waarden, drijfveren en geloof over zichzelf, de relatie of over de werksituatie en vandaar uit tot verandering en vrijheid in nieuw gedrag en gedachten komen.

In mijn werkwijze zijn woorden met een C leidend:

Connect: een echte verbinding tussen coach en coachee. Er moet een klik zijn, openheid, transparantie. Van daaruit ontstaat er veiligheid, steun, motivatie om aan te pakken. Ik ben een coach die spiegelt, confronteert, feedback geeft maar altijd zonder oordeel. Ik benader de coachee vanuit liefde en aanvaarding, ben betrokken en betrouwbaar. Op mijn steun kan worden gerekend, wat niet wil zeggen dat ik altijd lief doe. Soms ben ik best pittig.

Context: in mijn coachpraktijk neem ik in trajecten altijd de context van de coachee mee. Immers ieder mens leeft en is bedoeld om in goede relatie met de ander te leven. Heel letterlijk wanneer ik “coach on the job”. “Coaching on the job” is ervoor bedoeld de coachee verder te helpen die is vastgelopen op het werk. Ik loop letterlijk een paar keer mee tijdens het werk. Hierbij kijk ik expliciet ook naar de werkcontext. Om hier ook zicht op te krijgen, betrek ik, altijd in overleg met de coachee, verschillende personen om het hele plaatje compleet te krijgen. Ik werk bijvoorbeeld met 360 graden feedback (Hargrove, 2010), om direct betrokken collega’s hun beeld te laten vertellen.Of met communicatieoefeningen en opdrachten, om weer positief oog te krijgen voor elkaar. Connectie!

Christus: Mijn basis voor coaching is mijn geloof in Jezus Christus. De Goede Herder is mijn voorbeeld. Ik geloof dat we bedoeld zijn om te stralen en tot onze bestemming te komen. Ik heb dat zelf mogen ervaren, diep herstel. Vanuit dit geloof wil ik mijn vakkennis en deskundigheid als coach liefdevol, betrokken inzetten, ongeacht de achtergrond, geloof of geaardheid van de coachee. Omdat ik geloof in werkelijke verandering en genezing, voor iedereen.

En in deze C’s komen vele andere C’s samen. De C van Compassie, Commitment, Confrontatie, Consolidatie, Coördinatie, Creatie, enz.

Mooi eigenlijk dat al die woorden met een C beginnen. Zou daar een bedoeling achter zitten?

Ik denk van wel!

Jacqueline van Luit: Individueel transformissioneel coach en Coach “on the job”.